speeltuinvereniging Kindervreugde Nieuw Buinen

Wij als bestuur willen graag rubberen tegels onder de speeltoestellen ipv het zand wat er nu onder ligt.
Dit omdat het hygiënischer is en veiliger voor de kinderen die er spelen.
Het zand is nu vaak een grote kattenbak.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Nieuw-Buinen is een budget van € 69.206,10  beschikbaar in 2023. De kerngroep heeft de aanvraag met jullie besproken. De speeltuin blijkt gebouwd op openbare grond in eigendom van de gemeente. De kerngroep heeft daarom het advies gegeven eerst in overleg te treden met de gemeente Borger-Odoorn én een aanvraag in te dienen bij de gemeente en eventueel meerdere subsidieverstrekkers om de begroting rond te krijgen. Jullie huidige aanvraag is door de kerngroep voorzien van het advies om deze voorlopig aan te houden en na ontvangst van aanvullende informatie opnieuw in behandeling te nemen.

Dat advies is op 19 juli 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden en het bestuur heeft hier kennis van genomen.

Zodra de aangepaste aanvraag klaar is, verzoeken wij jullie deze na beoordeling door en via de kerngroep Nieuw-Buinen met het Gebiedsfonds te delen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Dhr W Boelens
Status
on hold
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
34.000