30 september: sluitingsdatum 3e kwartaal 2023

30 juni
30 september

Op 30 september a.s. is de sluitingsdatum voor het derde kwartaal van dit jaar. Vanaf deze datum beoordelen de kerngroepen de aanvragen die de afgelopen periode zijn ingediend. Vanaf 1 oktober start een nieuwe periode.

Overig nieuws