Veelgestelde vragen

Voorafgaande aan de start van het fonds hebben inwoners met elkaar de opzet inclusief spelregels van het fonds bepaald. De spelregels vindt je op deze website.

We hebben de kernen in het zogenoemde effectgebied van de windturbines ingedeeld in zeven deelgebieden:

  • Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond
  • 2e Exloërmond, Boermastreek
  • 1e Exloërmond, Exloërveen
  • Nieuw-Buinen
  • Buinerveen en Nieuw-Buinen West
  • Drouwenermond
  • Drouwenerveen

In totaal stellen de Rijksoverheid, de provincie en de gemeente gedurende een periode van 10 jaar bij elkaar ruim €3 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt via een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de zeven kerngebieden. Hoe hoger het aantal inwoners in een kerngebied, hoe meer geld er beschikbaar is vanuit het gebiedsfonds, waarbij er wel voor alle zeven kernen voldoende geld beschikbaar is om de leefbaarheid te versterken.

Inwoners van de zeven kerngebieden en maatschappelijke organisaties die in deze kerngebieden gevestigd zijn, mogen een aanvraag bij het gebiedsfonds indienen. De kerngroep van het betreffende gebied beoordeelt op basis van de spelregels of een aanvraag kan worden gehonoreerd en brengt hierover advies uit aan het stichtingsbestuur. De kerngroepen behandelen alle aanvragen op vier momenten per jaar. Het advies van de kerngroep wordt uiteindelijk nog bekrachtigd door de centrale stichting van het gebiedsfonds. Het bestuur kan niet zomaar afwijken van een advies van een kerngroep.

Goede vraag! We proberen op zoveel mogelijk vragen antwoorden te geven op deze website. Heb je een vraag die nog niet op deze pagina wordt beantwoord? Neem contact met ons op.