Spelregels

Inwoners en de gemeente hebben met elkaar de spelregels voor het gebiedsfonds opgesteld. Het doel van de spelregels is dat het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk terechtkomt.

Je kunt een aanvraag voor een bijdrage het gehele jaar door indienen. De aanvragen worden één keer per kwartaal behandeld door je kerngroep. Per aanvraag kun je minimaal €500,- aanvragen en maximaal hoeveel er dat jaar nog in het potje van het kerngebied zit! Zoek contact met je kerngroep als je wilt weten hoeveel geld er nog beschikbaar is.

Checklist

Voldoe jij aan de volgende spelregels? Dan kun je een aanvraag indienen!

Terugblik: hoe zijn we ook alweer tot de spelregels gekomen?

Om er zeker van te zijn dat het geld uit het gebiedsfonds goed terechtkomt is er eind 2020 en begin 2021 door inwoners nagedacht over de opzet en bijbehorende spelregels van het gebiedsfonds. Alle inwoners uit het gebied konden meedenken over de opzet van het gebiedsfonds door het invullen van een vragenlijst en via gesprekken met ondernemers en verenigingen. Een adviesgroep met daarin vertegenwoordigers van alle zeven kerngebieden heeft aan de hand van alle inbreng de spelregels voor het fonds opgesteld. De spelregels zijn vervolgens vlak voor de zomer van 2021 aangeboden aan en vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten?

Download de formele opzet en spelregels van het fonds.