Voorbereiding lancering gebiedsfonds in volle gang

De gemeenteraad heeft vlak voor de zomervakantie de opzet van het gebiedsfonds vastgesteld. Deze opzet bevat de belangrijkste spelregels die straks gelden voor inwoners en maatschappelijke organisaties die een bijdrage bij het gebiedsfonds aanvragen voor hun maatschappelijke initiatief. De gemeenteraad heeft bij haar besluit het advies van de adviesgroep met betrekking tot de opzet van het gebiedsfonds volledig overgenomen. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van alle elf dorpskernen in Borger-Odoorn die in het effectgebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen.

De spelregels zorgen ervoor dat het overheidsgeld uit het gebiedsfonds straks goed terechtkomt. Er is de komende tien jaar 3 miljoen euro beschikbaar van de rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. De adviesgroep maakte bij het uitwerken van haar advies aan de gemeenteraad dankbaar gebruik van de respons op een vragenlijst van de gemeente. Die werd eind vorig jaar huis-aan-huis verspreid in het effectgebied van het windpark in Borger-Odoorn. Ruim 1.150 inwoners gaven op die manier hun mening. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op deze website, net als meer informatie over het gebiedsfonds en de adviesgroep.

Lancering

Nu de gemeenteraad de opzet van het gebiedsfonds heeft vastgesteld, wordt gestart met de praktische uitwerking van het gebiedsfonds. Zo wordt er de komende maanden een stichting opgericht en vervolgens een stichtingsbestuur benoemd. Ook wordt deze website uitgebreid met onder andere de spelregels van het fonds en een mogelijkheid voor initiatiefnemers om na de lancering van het gebiedsfonds eenvoudig een aanvraag in te dienen. In de toekomst staan ook alle ondersteunde initiatieven met een toelichting op deze website. Naar verwachting kan het gebiedsfonds vanaf 1 januari 2022 starten met het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid versterken van de kernen in het effectgebied van het windpark.

Aanmelden

Inwoners en maatschappelijke organisaties die nu al een idee voor een maatschappelijk initiatief hebben, kunnen contact opnemen met hun lokale kerngroep. Samen met hun kerngroep kunnen de initiatiefnemers alvast een aanvraag voorbereiden, zodat het gebiedsfonds na de lancering direct de eerste initiatieven kan gaan ondersteunen.

De kerngroepen hebben de volgende contactpersonen:

Henk Jan Pieningh.j.piening@ziggo.NLValthermond, Zandberg, 2e Valtermond
Margriet Nascimentonascimento@hetnet.nlBuinerveen, Nieuwbuinen West
Marinus Hulshof marinus.hulshof@gmail.comDrouwenerveen
Marja Terscheggetemeehoek@gmail.com2e Exloermond, Boermastreek
René Boiten r.boiten@kpnmail.nlDrouwenermond 
Joke Rieteljoke_rietel@hotmail.comNieuw-Buinen
Erwin van den Bergherwinvandenbergh@gmail.com1e Exloermond, Exloerveen

Deze vertegenwoordigers van de verschillende kerngroepen vormen met elkaar de centrale adviesgroep. Deze adviesgroep heeft een onafhankelijk voorzitter:

Cor Kloencorkloen@live.nlOnafhankelijk voorzitter

Uw bericht is verzonden