Over het gebiedsfonds

In een deel van de gemeente Borger-Odoorn worden windturbines geplaatst. Dit heeft veel invloed op de omgeving. Daarom komt er een gebiedsfonds. In het fonds komt geld voor plannen om de leefbaarheid in dit deel van de gemeente te verbeteren. Het gebiedsfonds wordt gevuld door de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn. In totaal stellen zij de komende tien jaar 3 miljoen euro beschikbaar. Het gebiedsfonds is iets anders dan de zogenoemde ‘burenregeling’. Voor omwonenden die het dichtst bij de windturbines wonen, komt er een aparte burenregeling die gefinancierd wordt door de initiatiefnemers van het windpark.

Meedenken

Om er zeker van te zijn dat het geld uit het gebiedsfonds straks goed terechtkomt, wordt de komende maanden eerst nagedacht over spelregels voor de besteding van het geld. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners van het gebied. Alle inwoners uit het gebied kunnen namelijk meedenken over de opzet van het gebiedsfonds. Dat gebeurt onder meer met een vragenlijst en via gesprekken met ondernemers en verenigingen. Er is ook een groep bewoners die van dichtbij meedenkt over het gebiedsfonds. Zij helpen de spelregels voor het fonds op te stellen.

Adviesgroep gebiedsfonds

Vanuit elke kern die straks een beroep kan doen op het gebiedsfonds zit een vertegenwoordiger in de adviesgroep. Zij hebben in de eigen kern weer een meedenkgroep waarmee zij spelregels voor het fonds en het proces overleggen. Vragen die bij het opstellen van de spelregels horen zijn bijvoorbeeld:

  • Wie beheert straks het geld dat in het gebiedsfonds terecht komt?
  • Wie kunnen straks geld aanvragen bij het gebiedsfonds?
  • Hoe wordt het geld verdeeld?
  • Welke ondersteuning kunnen mensen met een plan straks aanvragen? 
  • Hoe blijft iedereen op de hoogte van wat er met het geld uit het gebiedsfonds gebeurt?

Als alle spelregels zijn bedacht worden deze vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen inwoners met ideeën en plannen terecht.

Uw bericht is verzonden