Aanleg van een fruittuin en opknappen van een bankje

Wij willen graag een fruittuin aanleggen binnen de speeltuin. Het oorspronkelijke plan was dat er een gedeelte ingericht werd met fruitboompjes zodat de kinderen dit zelf konden plukken en kunnen zien hoe fruit groeit. Deze boompjes waren alleen dusdanig klein dat het niet echt tot stand is gekomen. Aangezien het leven allemaal duurder wordt en wij graag zien dat kinderen een gezonde optie wordt geboden hebben wij besloten dit plan verder uit te gaan werken.
Ook willen wij het boombankje die in de speeltuin staat verven in de regenboogkleuren om aan te geven dat iedereen welkom is in onze speeltuin.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Nieuw-Buinen is een budget van                € 69.206,10  beschikbaar in 2023. De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 oktober 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 2.000,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
M. Koeman
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
2000.00