activiteiten leefbaarheid Drouwenermond

De afgelopen jaren is het erg moeizaam geweest met de activiteiten in ons dorp en de hierdoor is het contact met elkaar sterk verslechterd. in 2022 heeft plaatselijk belang de handschoen opgepakt en heeft een club inwoners om zich heen verzameld. We willen het goed en gedegen aanpakken en hebben als hoogst haalbare doel een bloeiend dorpsleven. In 2023 heeft het Dorp 200 jaar gevierd met de steun van het gebiedsfond. Met veel enthousiasme hebben verschillende werkgroepjes in het dorp leuke activiteiten opgezet met als afsluiting het dorpsdiner in de Gulle Boergondier. We hebben elkaar weer een beetje kunnen vinden en het enthousisme begint te komen. Vanuit de activiteiten zijn er een anatal commisie in het dorps ontstaan die ook graag de komende jaren activiteiten wil organiseren. Zo is er een club bezig met de zeskamp jaarlijks terug te laten komen. Een club die regelmatig een bingo wil organiseren. Een jeugd acitviteiten club en een cafe/borrel/ontmoet club. Vanuit dorpsbelangen hebben we gezien dat het enthousiasme erg groot is en nu al impaxt heeft op de leefbaarheid in het dorp. De trein is langzaam op gang aanhet komen.Wij denken dat er een vervolg op deze activiteiten moet komen en we willen de continuiteit waarborgen.  Een financiële bijdrage een groot voordeel en de drempel om iets te organiseren wordt enorm verlaagd. Elkaar weer kunnen vinden in een klein dorp als Drouwenermond is van groot belang gezien er geen andere voorzieningen meer aanwezig zijn.

Toelichting bestuur:

it betreft een nagezonden beschikking van uw subsidieaanvraag van het 4e kwartaal van 2023, behandeld in 2024. Namens de Vereniging Dorpsbelangen Drouwenermond hebt u een subsidieaanvraag voor een bedrag van  € 52.500,- ingediend voor een programma met activiteiten ter versterking van de leefbaarheid in Drouwenermond. U vraagt dit bedrag de komende 3 jaar in 3 gelijke termijnen van € 17.500,- beschikbaar te stellen.

Voor de kerngroep Drouwenermond is voor 2024 (met daarin verwerkt het restant budget van 2023) een budget van € 69.701,70 beschikbaar. De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 52.500,- toekent

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Yvonne Vos ism Marjon Boiten
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Drouwenermond
Financiële bijdrage
52500