een lesbrief en theatervoorstelling in het kader van 200 jaar Nieuw Buinen in 2023

In het kader van 200 jaar Nieuw-Buinen een theatervoorstelling te houden. Met als doelgroep alle leeftijden. Er zullen drie voorstellingen worden gehouden.
De voorstelling gaat over het bijzondere van dit gebied, over samenwerken en zelf initiatief tonen, waardoor het een nieuwe kans krijgt. Daarom wil de stichting een erfgoededucatieproject voor leerlingen laten ontwikkelen, waarin naast de geschiedenis van hun dorp ook theater een hoofdrol speelt. Het zet in op trots zijn op de eigen omgeving en waarde hechten aan je eigen verhaal!

Toelichting bestuur:

Deze aanvraag is gezamenlijk beoordeeld door de kerngroepen Buinerveen/Nieuw Buinen West en Nieuw-Buinen.

Beide kerngroepen zijn van mening dat de Stichting 200 jaar Nieuw-Buinen onevenredig zwaar en met een hoog feestgehalte drukt op de budgetten van beide kerngroepen. De grote groep kinderen die met deze specifieke extra aanvraag blijvend een stuk streekhistorische kennis meekrijgt, is doorslaggevend om deze aanvraag toch van een positief advies te voorzien. De kerngroepen hebben jullie aanvraag daarom voorzien van een positief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 7.500,- toekent

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Lambert Folkers
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Buinerveen en Nw-Buinen West
Financiële bijdrage
7500