Dorpsfeest in verband met het 200 jarig bestaan van Nieuw-Buinen

Het organiseren van een dorpsfeest in het kader van het 200 jarig bestaan van het dorp Nieuw-Buinen.
Er zal een programma opgesteld worden waaraan alle ingezetenen van Nieuw-Buinen aan deel kunnen nemen.
Tijdstip programma/feest: 31 mei 2023 t/m 4 juni 2023

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 juli 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 20.000,- toekent.

200Jaar Nieuw Buinen Dorpsvlag 1
Initiatiefnemer
Lambert Folkers
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
20000