Five Valthermond

Stichting Five organiseert jaarlijks een feestweekend en een jaarmarkt voor jong en oud, dit voor de leefbaarheid in het dorp.

Toelichting bestuur:

amens de Stichting Five Valthermond hebt u een subsidieaanvraag voor een bedrag van  € 5.500,-,- ingediend voor het organiseren van diverse activiteiten in Valthermond.

Voor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2024 een budget van € 61.352,30 beschikbaar gesteld. De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 24 april 2024 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Omdat de kerngroep de activiteiten van de Stichting Five zeker waardeert, gaan ze graag met jullie in gesprek om te overleggen hoe een volgende aanvraag ingericht kan worden om meer kans te maken op toekenning van een subsidie.

Wij wensen jullie in ieder geval veel succes met het op een andere manier realiseren van jullie bijdrage aan de leefbaarheid in de kern!

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Gert Baas
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
5500