Het vernieuwen van de geluidsinstallatie en de aansturing van de discolichten

Het vernieuwen van de geluidsinstallatie en aansturing van de discolichten n.a.v. de steeds terugkomende problemen met de huidige installatie.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 juli 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 3.678,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Stichting streekbelangen
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
1e Exloërmond – Exloërveen
Financiële bijdrage
3678