Jaarlijks uitje vluchtelingen en vrijwilligers gemeente Borger-Odoorn

We willen graag in2024 een uitje organiseren met alle vluchtelingen (ook voor diegenen die niet deelnemen aan de lessen) in onze gemeente ter ondersteuning van het leren van onze Nederlandse taal, de onderlinge verbondenheid tussen de vluchtelingen onderlingen en met de docenten te bevorderen, iets van ons mooie land te land te laten zien, het doorbreken van het vaak saaie bestaan op de opvang locatie. We denken aan een uitje aan één van onze waddeneilanden of bijvoorbeeld een bezoek aan de dierentuin Wildlands in Emmen. De vluchtelingen die in de zomer 2024 in onze gemeente gehuisvest zijn zullen dit samen met de vrijwilligers bepalen.
De kosten voor de bus, toegang, een lunch etc. hebben wij beraamd op 3.000,-- euro (dit zal voor één van de initiatieven ongeveer gelijk zijn).

Een onvergetelijke dag, het maken van een dierbare herinnering voor de vluchtelingen tijdens een moeilijke, onzekere periode in hun leven.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2024 een budget van € 61.352,30 beschikbaar gesteld. De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

Uw aanvraag voldoet jammer genoeg niet aan de spelregels. De aanvrager is niet gevestigd en 1 van de kerngebieden waarvoor het fonds is opgericht. Uw initiatief is niet openbaar toegankelijk.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 24 april 2024 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we u melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Wij wensen jullie in ieder geval veel succes met het op een andere manier realiseren van jullie activiteiten.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Hans Jongman
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
3000