Multifunctionele (ijs)baan Drouwenerveen

We willen graag een verharde baan realiseren welke in de winter als ijsbaan kan worden gebruikt en alle andere jaargetijden als skeelerbaan. Ook is er voldoende ruimte om een grasveld aan te leggen binnen in de baan voor voetbal en andere sporten. Daarnaast gaan wij nog een jeu de boules ruimte creëren.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Drouwenerveen is 10 jaar lang een jaarlijks budget van € 28.136,55 beschikbaar. De kerngroep heeft in overleg met jullie verzocht het gevraagde subsidiebedrag van € 235.000,- in 1 keer beschikbaar te stellen. Dit verzoek heeft ze voorzien van een positief advies en op 25 juli 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden. Op dat moment was de aanvraag nog niet beslisrijp met de volgende motivatie:

Wij wijzen erop dat voor deze unieke aanvraag ook goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders vereist is, waarbij expliciet duidelijk moet zijn dat de aanvraag gedragen wordt door (bijna) alle bewoners in de kern.

 In navolging hierop hebt u huis aan huis in Drouwenerveen geïnventariseerd wat het draagvlak is onder de inwoners voor deze accommodatie en daarbij het gebruik van bijna het totale budget van de kerngroep Drouwenerveen voor de komende 10 jaren. Op 26 oktober heeft het stichtingsbestuur van het Gebiedsfonds Drentse Monden opnieuw de aangevulde aanvraag besproken. U hebt aangetoond dat de inwoners unaniem achter deze plannen staan.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies van de kerngroep daarmee ongewijzigd heeft overgenomen. Zodra de benodigde vergunningen binnen zijn én het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn schriftelijk aan ons te kennen geeft dat verstrekken van het totale bedrag in één keer akkoord is, wordt het gevraagde bedrag beschikbaar gesteld aan jullie stichting. Mogelijk stelt het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn aanvullende voorwaarden met betrekking tot het overmaken van deze subsidie en daarmee samenhangende bestedingscontrole. Wij zullen deze voorwaarden, gelet op het bijzondere karakter van deze aanvraag, onverkort overnemen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Hilko jager
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Drouwenerveen
Financiële bijdrage
175.000