Perk-, Boom- en Speeltuinomranding

Daar er vele vrijwilligers altijd maar bezig zijn met het onderhouden van het geheel rondom het dorpshuis hebben wij besloten om dit op deze wijze te minimaliseren.
Daar ik er persoonlijk bij betrokken ben, heb ik besloten om er subsidie voor aan te vragen. Hierdoor hebben de vrijwilligers van Drouwenerveen aanzienlijk minder onderhoud.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Drouwenerveen is voor de hele looptijd van het Gebiedsfonds nog een budget van ca.                            € 46.000,-  beschikbaar (op basis van de huidige inwonersaantallen in het effectgebied en na reservering van  € 231.340,- voor de aanleg van een ijsbaan).

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 oktober 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 5.000,- toekent.

329499e3 6b00 42d6 bf1f 6d304f42894e
Initiatiefnemer
Jacob Wolf
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Drouwenerveen
Financiële bijdrage
5.000