Projectgroep De Verteltas

De Verteltasmethode
De Verteltasmethode is een innovatieve methode die 4 belangrijke doelen met elkaar combineert: Taalontwikkeling van kind en ouder, Ouderparticipatie, Ouderbetrokkenheid en Leesbevordering.
De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op (peuter) school gebruikt.

Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. De inhoud van de Verteltas kan aangepast worden aan niveau, leeftijd, leerstijl.

Taal- en talentenontwikkeling van ouder en kind
De Verteltassen bieden veel materialen aan en bieden mogelijkheden om op een speelse wijze de woordenschat, het taalbegrip en het taalgebruik van kind en ouder te bevorderen. Ouders krijgen tijdens bijeenkomsten een extra taalimpuls; met behulp van spelvormen worden ze uitgedaagd om hun taal te oefenen en uit te breiden. Ouders krijgen handvatten om op een interactieve manier met hun kind te spelen, leren en praten en zo ook, naast de taal, de talenten van hun kinderen te ontwikkelen. De werkgroep bedenkt samen met de leerkrachten welke spelvormen of taalonderdelen passen bij de tas. Een voorbeeld is de tas van " De tijger slaapt ". Hierin worden voorzetsels geoefend op een speelse wijze met een klein mini tijgertje. Ouders leren het begrip voorzetsels en kinderen de voorzetsels in de praktijk. De tijger zit op de boom. achter de boom etc.

Ouderparticipatie
De Verteltasmethode biedt de mogelijkheid om ouders op een zeer laagdrempelige manier te laten participeren in activiteiten in de school en daarmee te betrekken bij het onderwijs aan hun kind.Ouders worden bij alle aspecten van de Verteltasmethode betrokken. Ze bedenken, maken, gebruiken en lenen de tassen. Er wordt bij het maken van de Verteltassen een beroep gedaan op de uiteenlopende kwaliteiten van ouders, waardoor iedere ouder zich kan vinden in één van de Verteltasactiviteiten. Ouders ontplooien zich en ontwikkelen hun talenten, sociale contacten worden versterkt en uitgebreid.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Nieuw Buinen is in 2023 een budget van € 69.206,10  beschikbaar gesteld. De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 19 juli 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Het stichtingsbestuur heeft uitgebreid gediscussieerd over het karakter van jullie aanvraag.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies uiteindelijk ongewijzigd heeft overgenomen en de gevraagde subsidie van € 3.536,-,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Maria Hoving
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
3536