RTV1 gaat naar de dorpen

Aankoop van apparatuur voor uitzending radio en/of TV. Reden: Wij proberen met programmering de mensen uit de regio meer te betrekken bij hun omgeving, door in te gaan op de actuele lokale situaties zoals festiviteiten, informatie en cultuur, duurzaamheid en natuur. Wat wij nu zien is dat de regionale kranten en regionale omroepen zich steeds meer terugtrekken naar de grotere plaatsen. Daardoor komt er steeds minder nieuws uit de dorpen. Dat is een slechte ontwikkeling, de media heeft een verzorgend maar ook een waakhondfunctie. Dit is dan ook een bedreiging van de leefbaarheid van dorpen en buurten.
Die functies zien wij steeds minder, zodat de dorpen nauwelijks meer aanbod komen, maar ook dat er nauwelijks weet is van vernieuwing of stilstand in de dorpen. Om het project te laten slagen hebben we goede professionele, bij deze tijd behorende, apparatuur nodig. Hoge kwaliteit kunnen uitzenden via internet of andere IP-netwerken.

Toelichting bestuur:

amens de Stichting Streekomroep Radio Televisie Veenkoloniën hebt u een subsidieaanvraag voor een bedrag van  € 5.000,- ingediend voor het initiatief RTV1 gaat naar de dorpen.

Een aantal kerngroepen draagt RTV1 een warm hart toe maar de kerngroepen hebben jullie aanvraag moeten voorzien van een negatief advies en op 25 oktober 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur dit advies zonder aanpassingen heeft overgenomen en de aanvraag afgewezen. Volgens de spelregels van het Gebiedsfonds Drentse Monden moet een aanvrager inwoner zijn van of gevestigd zijn in het effectgebied. In uw geval is de aanvrager de stichting Streekomroep en gevestigd buiten het effectgebied. Daarmee voldoet de aanvraag niet aan de spelregels van het Gebiedsfonds. Deze spelregels zijn vastgesteld door het College van B&W in de gemeente Borger-Odoorn.

Wij wensen jullie in ieder geval veel succes met het op een andere manier realiseren van jullie project.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
W C LUCHJENBROERS
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
5000.00