samen eten

Wij zijn een groepje vrijwilligers van Samen Eten, voor eenzame en alleenstaande ouderen in de Vrijheidshof te Valthermond .Dit doen we inmiddels 12,5 jaar met veel plezier. Door het gebruik in de loop der jaren zijn er meerdere materialen aan vervanging toe. Helaas hebben we niet de middelen om het zelf te vervangen. Omdat we de inleg van de ouderen betaalbaar wil houden blijft er voor ons geen geld over om iets aan te schaffen. We zouden graag een beroep op het gebiedsfonds willen doen.

Wat we nodig hebben is nieuwe bestek voor +/- 30 personen
grote wokpan, koekenpannen, tafelkleden en een koffiezetautomaat.

We hopen dat jullie ons hierin willen ondersteunen zodat we nog lang samen kunnen genieten van het Samen Eten met onze ouderen.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2023 een budget van € 30.339,37 beschikbaar gesteld. De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
M Martens
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
1000