Stichting Dorpskrant Valthermond uitbrengen Kiek op de Mo(a)nd

Het laten drukken en uitbrengen en bezorgen van de dorpskrant Kiek op de Mo(a)nd

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2023 een budget van € 30.339,37 beschikbaar gesteld. De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Henk Jan Piening
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
7023.00