Stichting Feestweek Nieuw Buinen

Het houden va een feest/ evenement van 30 mei t/m 2 juni 2024 te houden in een tent voor jong en oud, dit doel trachten wij te verwezenlijken door middel van vrijwilligers, sponsoren en entreegelden.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 24 januari 2024 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie toekent.

fwnb opengraph
Initiatiefnemer
Jan Bos
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
7500