Stichting Stratenmakersfestival

We willen graag een de mensen samen brengen, een verbindende factor zijn. We willen na corona en alle nodige dorpsperikelen een Dorpsfeest in de breedste zin van het woord......Zodat de mensen elkaar ontmoeten. En de verbinding weer gaan voelen. Samen zijn!!! Met een snuif van cultuur als basis.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 juli 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 12.500,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Stichting Stratenmakersfestival
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
2e Exloërmond – Boermastreek
Financiële bijdrage
12501