’t Visaailand

Voor het onderhoud van de omgeving wil de buurtvereniging graag apparatuur aanschaffen waarmee het onderhoud aan het gebied beter en sneller gedaan kan worden. De bewoners steken zelf tijd en energie erin maar het zou erg gewaardeerd worden als er financiële hulp is voor het aanschaffen van apparatuur.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft de aanvraag met u besproken en u verzocht een aantal zaken verder en beter uit te werken.

De huidige aanvraag is door de kerngroep voorzien van het advies om deze voorlopig aan te houden en na ontvangst van aanvullende informatie opnieuw in behandeling te nemen.

Dat advies is op 19 juli 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden en het bestuur heeft hier kennis van genomen.

Zodra de aangepaste aanvraag klaar is, verzoeken wij u deze na beoordeling door en via de kerngroep Nieuw-Buinen met het Gebiedsfonds te delen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Danny Heidema
Status
on hold
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
7500