Talentontwikkeling in de basisschool: Wetenschap&Techniek ,Kunst&Cultuur, Hoogbegaafden.

Sinds 2020 verwacht de inspectie van alle basisscholen dat zij Wetenschap&Techniek aanbieden aan hun leerlingen. Wij, het team van obs De Aanloop, zijn hiermee gestart, maar merken dat dit veel tijd en kennis vraagt van de leerkrachten om dit goed neer te zetten; een doorlopende leerlijn en kerndoel dekkend.
Om te kunnen voldoen aan de kerndoelen, met een structurele doorlopende leerlingen voor Wetenschap&Techniek is een rijke leeromgeving nodig, waar leerlingen coöperatief en handelingsgericht leren. Ook het ontwikkelen van 21st Century Skills is daarbij zeer belangrijk.
Als basisschool willen wij dit graag bieden aan onze leerlingen, maar wij hebben niet voldoende financiën om het te kunnen verwezenlijken.
Met de Talent Torens op onze school kunnen wij dit wel aanbieden.
Met de techniektorens gaan leerlingen samen metselen, stroomcircuits maken, bruggen bouwen, tandpasta maken, water zuiveren knopen leggen, metaal bewerken, werken met katrollen, hefbomen en tandwielen en nog veel meer.
Met de Pittige Plus Torens bieden we een lesconcept voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen, gericht op het leren-leren met behulp van diverse modellen om de creativiteit en de hogere-orde denkvaardigheden volgens de taxonomie van Bloom te ontwikkelen.
Kortom, voor de leerkrachten wordt op deze manier techniekonderwijs en onderzoeken&ontwerpend leren laagdrempelig, ook als er leerkrachten bij zijn die minder affiniteit hebben met techniek of de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Ook wordt er tijd bespaard, alle materialen zitten in de torens.
De torens zien er fantastisch en uitnodigend uit. Ieder kind komt tot onderzoeken en leren.

Toelichting bestuur:

De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 25 juli 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Marieke Maring
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
15250