Theaterworkshops

Via een 3-tal bijeenkomsten, onder leiding van een professionele docent/theatermaakster, geïnteresseerde inwoners vertrouwd te maken met het acteren. Onder het motto 'Leer te durven' wordt in vertrouwde, kleine setting getracht de drempels, die mensen, ondanks hun interesse, ervaren vrijelijk een rol te spelen, te slechten. Wanneer op deze wijze een aantal mensen die stap durven te zetten naar (amateur-)toneel kan dat een aanzet vormen tot het oprichten van een toneel-clubje in eigen dorp.

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 26 oktober 2022 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 1.250,- toekent.

20221103 135905
Initiatiefnemer
Max Lamberts
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
1250