Theaterworkshops

Via een 3-tal bijeenkomsten, onder leiding van een professionele docent/theatermaakster, geïnteresseerde inwoners vertrouwd te maken met het acteren. Onder het motto 'Leer te durven' wordt in vertrouwde, kleine setting getracht de drempels, die mensen, ondanks hun interesse, ervaren vrijelijk een rol te spelen, te slechten. Wanneer op deze wijze een aantal mensen die stap durven te zetten naar (amateur-)toneel kan dat een aanzet vormen tot het oprichten van een toneel-clubje in eigen dorp.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Max Lamberts
Status
In behandeling
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
1000