Updaten vliegtuigborden

We willen als Hist VerCarspel Oderen graag een update doen van de geplaatste borden

Toelichting bestuur:

Namens de Historische Vereniging Carspel Oderen hebt u een subsidieaanvraag voor een bedrag van  € 500,- ingediend voor het initiatief updaten vliegtuigborden bij de kerngroepen Eerste Exloërmond/Exloërveen en Tweede Exloërmond/Boermastreek.

De kerngroepen hebben deze aanvraag nog niet met u kunnen bespreken. Zonder aanvullende toelichting kunnen ze uw aanvraag niet beoordelen. Beide kernen verkeren op dit moment in de veronderstelling dat deze borden al zijn geplaatst en dat de aanvraag achteraf is ingediend zonder feitelijk onderbouwde begroting. Ze stellen u graag in de gelegenheid om uw aanvraag voor een volgende aanvraagperiode alsnog toe te lichten in een gezamenlijk overleg en adviseren het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden uw aanvraag voorlopig aan te houden.

Dit advies is op 25 oktober 2023 besproken met het stichtingsbestuur. Het bestuur heeft hier kennis van genomen en wacht op een nieuw advies wanneer u uw aanvraag bij de kerngroepen hebt kunnen toelichten.

De eerstvolgende beoordelingsronde van projecten is na afloop van het 4e kwartaal van 2023.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Jan Geerts
Status
on hold
Kerngebied
2e Exloërmond – Boermastreek
Financiële bijdrage
500.00