Verbeteren Dorpshuis De Viersprong Buinerveen

Om het dorpshuis toekomst bestendig te maken heeft de stichting een verbeterplan ontwikkeld. De verbetering van het dorpshuising is erop gericht om in te kunnen spelen op de komende energietransitie en om ervoor te zorgen dat het dorpshuis haar functie als de centrale plek in het dorp kan blijven behouden. Dit zou gecombineerd moeten worden met een renovatie van de toiletgelegenheid en toegang. Gezien de vergrijzing is het van groot belang om het dorpshuis goed toegankelijk te maken voor mindervalide mensen . Het verbeterplan omvat de volgende werkzaamheden: - Het plaatsen van zonnepanelen op het gerenoveerde dak. - Het aanpassen en opknappen van de toegang en toiletten, met daarin opgenomen de realisering van een invalidentoilet, dat aan de noodzakelijke vereisten voldoet. - De ruimte binnen het gebouw efficiënter indelen, en een tochtsluis realiseren bij de entrée ten behoeve van energiebesparing - Vergroten van de keuken, zodat nog beter ingespeeld kan worden op de stijgende vraag, met name ook ten behoeve van kwetsbare ouderen. - Het inwendig isoleren diverse wanden, vloeren en plafonds Naast deze bouwkundige werkzaamheden dienen de volgende verbeteringen eveneens gerealiseerd worden: - Het verbeteren van het podium in de grote zaal door het aanbrengen van podiumverlichting en het leggen van een nieuwe vloer op het podium, - De kelder onder het podium geschikt maken als kleedruimte en grimeerruimte voor toneelspelers en muzikanten, - De jeugdruimte dient opgeknapt te worden door schilderwerk, door het aanbrengen van LED-verlichting en door betere isolatie.
Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
mevr. I. Ottens-Jansen
Status
In behandeling
Kerngebied
Buinerveen en Nw-Buinen West
Financiële bijdrage
75000