Verduurzamen veldverlichting v.v. Buinerveen

Wij willen graag de huidige veldverlichting vervangen door LED armaturen.
Dit om zo onze accommodatie verder te verduurzamen,

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Buinerveen- Nieuw Buinen West  is in 2023 een budget van € 31.549,80 beschikbaar gesteld. De door jullie ingediende aanvraag overschrijd het budget.

De kerngroep heeft de aanvraag vooraf met jullie besproken wat geleid heeft tot aanpassing van het gevraagde bedrag naar € 20.000. Het advies van de kerngroep luidt als volgt:

‘Aanvraag aanhouden onder reservering van € 20.000,- uit het budget voor 2023. Er ligt een offerte voor ruim 40.000 euro en een begroting waarbij het totale bedrag aangevraagd wordt bij het Gebiedsfonds. Dat bedrag overschrijdt ruimschoots het budget van de kerngroep. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening bij de provincie is in de maak, maar nog niet klaar. De aanvraag is daarmee niet beslisrijp en heeft nog teveel open eindjes. De kerngroep begrijpt dat, gelet op het tempo waarmee het gebiedsfondsbudget opraakt en de noodzaak om dit jaar de verlichting te vervangen, nog snel een aanvraag is ingediend. De kerngroep adviseert om de begroting verder uit te werken, meerdere subsidieverschaffers aan te schrijven, contact op te nemen met gebiedscoördinator Wietze van de Harst én een duurzaamheidslening aan te vragen bij de provincie. De kerngroep vraag goedkeuring om, hierop vooruitlopend een bedrag van € 20.000 uit het budget voor de kern te reserveren in afwachting van de definitieve aanvraag zodat de VV iets meer tijd heeft om de aanvraag volledig in te kunnen dienen’

De aangepaste aanvraag is  door de kerngroep voorzien van een positief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de aangepaste subsidie van € 20.000,- reserveert. De gereserveerde € 20.000,- wordt alleen beschikbaar gesteld wanneer er een sluitend en onderbouwd investerings- en financieringsplan met aantoonbaar aanvullende geldverstrekkers voor het einde van dit jaar rond is.

Zodra deze gegevens binnen zijn, verzoeken we jullie deze na beoordeling door en via de kerngroep Buinerveen-Nieuw Buinen West met het gebiedsfonds te delen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Dennis Middeljans
Status
Reservering
Kerngebied
Buinerveen en Nw-Buinen West
Financiële bijdrage
40.000