Verduurzaming Dorpshuis de Viersprong fase 2/ aanpassen keukenapp.

De 2e fase bestaat uit isoleren dak noordzijde plaatsen (extra) zonnepanelen. Isoleren achter pui van dorpshuis en aanpassen keukenapparatuur zodat deze gas vrij wordt.

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Buinerveen-NBW  is een budget van € 37.784,18 beschikbaar in 2024. De kerngroep heeft jullie aanvraag met jullie vertegenwoordigers besproken. De aangepaste versie is voorzien van een positief advies en op 24 april 2024 voorgelegd aan de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies op de aangepaste aanvraag ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier een subsidie van € 10.000,- voor het aanpassen en gasloos maken van de keuken toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Stiching Dorpshuis t.a.v. Ina Ottens
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Buinerveen en Nw-Buinen West
Financiële bijdrage
50.000