Verduurzaming kerkgebouw Baptistengemeente Nieuw-Buinen

Om het kerkgebouw toekomstbestendig te maken hebben we een verduurzamingsplan ontwikkeld. De verbetering van het gebouw is erop gericht om in te kunnen spelen op de komende energietransitie. Het verduurzamingplan omvat de volgende verbeteringen:
- Warmtepomp voor verwarmen grote kerkzaal en elektrische doorstromer voor verwarmen water doopvont.
- Warmtepomp voor verwarmen kleine kerkzaal.
- Het plaatsen van 70 zonnepanelen.

Toelichting bestuur:

Het gevraagde subsidiebedrag overschrijdt het beschikbare budget fors. De kerngroep heeft daarom vooraf de mogelijkheden met jullie besproken, wat heeft geleid tot een aanpassing van de aanvraag naar een bedrag van € 17.500,- voor 1 warmtepomp voor 1 zaal met daarbij het advies om te informeren naar andere fondsen en subsidies om de totale investering mogelijk te maken.

De kerngroep heeft jullie gewijzigde aanvraag voorzien van een positief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier een subsidie van € 17.500,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Remco Luitjens
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
81500