Verduurzaming Sportpark de Meent fase 2

De VV Valthermond heeft de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale accommodatie te zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn de afgelopen jaren al enige duurzame maatregelen getroffen. Zo zijn er bijvoorbeeld al zonnepanelen op de daken van de kantine geplaatst, en is de verlichting vervangen door LED. Om een volgende stap hierin te maken wil de voetbalvereniging graag fase 2 van de verduurzaming afronden. Deze fase bestaat uit een drietal verschillende duurzaamheidsmaatregelen, te weten:
-Vloer-isolatie kantine sportpark de Meent;
-Glas-isolatie kantine sportpark de Meent;
-Het aanschaffen van slimme radiator thermostaatkranen.

Toelichting bestuur:

oor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2024 een budget van € 61.352,30 beschikbaar. De aangevraagde subsidies voor de kern overschrijden ook dit jaar ruimschoots het beschikbare budget. De kerngroep heeft daarom vooraf de mogelijkheden met jullie besproken, wat heeft geleid tot een aanpassing van de aanvraag naar een bedrag van € 18.100,-.

De kerngroep heeft jullie gewijzigde aanvraag voorzien van een positief advies en op 24 april 2024 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de aangepaste subsidie van € 18.100,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Luppo Zijlma
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
24488