vergroening peuter kleuterplein Kindcentrum St Joseph

Ons peuter kleuterplein bestaat volledig uit betontegels met een zandbak. Om voor de jonge kinderen een uitdagende omgeving te creëren is het nodig om dit plein te ver groenen en uitdagender te maken. Beton eruit groen erin. Het plein is altijd toegankelijk voor zowel de school opvang en omgeving en dus een verrijking voor de hele buurt

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond is in 2023 een budget van € 30.339,37 beschikbaar gesteld. De kerngroepen maken gebruik van een beoordelingsmatrix waarin getoetst wordt in welke mate de subsidieaanvragen voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. In die matrix zijn per spelregel een aantal punten te verdelen. Zijn er per jaar meer aanvragen dan budget, zoals het geval in de kern Valthermond, Zandberg en 2e Valthermond dan worden de aanvragen met het hoogste aantal punten het eerst gehonoreerd, waarbij in ieder geval aan alle spelregels moet zijn voldaan.

De kerngroep heeft jullie aanvraag daarom voorzien van een negatief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

Helaas kunnen we jullie melden dat het stichtingsbestuur het advies zonder aanpassingen heeft overgenomen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Bianca Poortman
Status
Afgewezen
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
11000