Vervanging defecte aardwarmte en verduurzaming clubgebouw vv Nieuw Buinen

We moeten de bronnen van onze aardwarmteinstallatie vervangen vanwege lekkage
De warmtepomp die hier ook onderdeel van uitmaakt heeft zijn draaiuren ook al overschreden en geadviseerd wordt om deze ook gelijktijdig te vervangen. Zie advies op offerte Aalbers.
We hebben nog een doel om het clubgebouw verder te verduurzamen en dat is het verwijderen van de gasaansluiting wat gestimuleerd wordt vanuit de overheid
Door het vervangen van de gehele warmteinstallatie kunnen we dit doel realiseren.
Zie ook de omschrijving op de offerte van Aalbers

Toelichting bestuur:

Voor de kerngroep Nieuw-Buinen is een budget van € 69.206,10  beschikbaar in 2023. Het gevraagde subsidiebedrag overschrijdt het beschikbare budget fors. De kerngroep heeft de aanvraag met jullie besproken en het advies gegeven eerst in overleg te treden met de gemeente Borger-Odoorn én een aanvraag in te dienen bij meerdere subsidieverstrekkers om de begroting rond te krijgen. Jullie huidige aanvraag is door de kerngroep voorzien van het advies om deze voorlopig aan te houden en na ontvangst van aanvullende informatie opnieuw in behandeling te nemen.

Dat advies is op 19 juli 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden en het bestuur heeft hier kennis van genomen.

Zodra de aangepaste aanvraag klaar is, verzoeken wij jullie deze na beoordeling door en via de kerngroep Nieuw-Buinen met het Gebiedsfonds te delen.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Siert van der Laan
Status
on hold
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
104000