Vervanging defecte aardwarmte en verduurzaming clubgebouw vv Nieuw Buinen

We moeten de bronnen van onze aardwarmteinstallatie vervangen vanwege lekkage
De warmtepomp die hier ook onderdeel van uitmaakt heeft zijn draaiuren ook al overschreden en geadviseerd wordt om deze ook gelijktijdig te vervangen. Zie advies op offerte Aalbers.
We hebben nog een doel om het clubgebouw verder te verduurzamen en dat is het verwijderen van de gasaansluiting wat gestimuleerd wordt vanuit de overheid
Door het vervangen van de gehele warmteinstallatie kunnen we dit doel realiseren.
Zie ook de omschrijving op de offerte van Aalbers

Toelichting bestuur:

De kerngroep Nieuw-Buinen heeft jullie verder onderbouwde aanvraag voor verduurzaming van het clubgebouw van de voetbalvereniging in Nieuw-Buinen besproken. De kerngroep is van mening dat elke vereniging ondersteuning moet kunnen krijgen om te verduurzamen. Zij hebben jullie aanvraag beoordeeld en op basis van het restant budget voor 2023 jullie aanvraag voorzien van een positief advies voor een bedrag van € 9.000,- euro. Dit advies is op 24 januari 2024 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de aangepaste subsidie  toekent. Dit bedrag wordt overgemaakt wanneer jullie de totale financiering van het project aantoonbaar rond hebben. De kerngroep Nieuw-Buinen ontvangt voor de onderbouwing daarvan tegen die tijd graag een kopie van de overige ontvangen subsidiebeschikkingen/sponsortoezeggingen. Tot die tijd reserveren we de gevraagde subsidie voor jullie uit het budget van genoemde kerngroep.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Siert van der Laan
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
104000