Waterrijk Valthermond

Het kanaal in Valthermond is een uniek stukje cultuurhistorie. Het project Waterrijk Valthermond wil het kanaal weer opknappen en geschikt maken voor recreatief gebruik en daaraan activiteiten verbinden voor inwoners, ondernemers en toeristen.
Voor het waterschap heeft het kanaal geen functie als afwatering en daarom wordt het minimaal onderhouden. Als we het kanaal voor recreatie willen gebruiken, dan zullen we zelf moeten investeren in het uitdiepen en opknappen van het kanaal.

Toelichting bestuur:

Het gevraagde subsidiebedrag overschrijdt het beschikbare budget. De kerngroep heeft daarom vooraf de mogelijkheden met jullie besproken, wat heeft geleid een aanpassing van de aanvraag naar een bedrag van € 14.339,37.

De kerngroep heeft jullie gewijzigde aanvraag voorzien van een positief advies en op 26 april 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de aangepaste subsidie van € 14.339,37,- toekent.

Gebiedsfonds placeholder
Initiatiefnemer
Koert Lanting
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Valthermond – Zandberg en 2e Valthermond
Financiële bijdrage
20.000