Wielerronde van Nieuw Buinen

district kampioenschap op de weg.

Wielrenners in alle categorieën vanaf de leeftijd van 14 jaar woonachtig in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe kunnen hier aan deelnemen. De uitslag geeft automatisch recht aan de eerste 5 om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap op de weg welke op 24 en 25 juni gaat worden verreden in Sittard/Geleen.

Aan het kampioenschap nemen gemiddeld zo’n 325 wielrenners deel, die met familie, vrienden en kennissen richting Nieuw-Buinen komen.

In het Monden gebied kan een veilig parkoers met een lengte van 6,5 km. zodanig worden uitgezet, dat een relatief beperkt aantal aanwonende langs het parkoers hinder zouden kunnen ondervinden war ze in hun tuin ook kunnen genieten van de doorkomst van de renners De mooie locaties van de voetbalvereniging Nieuw Buinen als ook de Schaatsvereniging Nieuw Buinen zijn voorts prima te gebruiken voor de Permanence.

Het kampioenschap wordt traditie getrouw altijd op de 2e pinksterdag van het jaar verreden wat volgend jaar valt op maandag 29 mei 2023.

Voorts zouden we graag de kinderen en de jeugd in Nieuw Buinen en omgeving willen betrekken bij het wielerspektakel door in de weken voorafgaand op de IJsbaan van de schaatsvereniging Nieuw Buinen een dikke bandenrace en loopfietsen race te organiseren.

Voor de organisatie van het evenement hebben we de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) uit Assen eveneens organisator van de European Junior Cycling Tour (Jeugdtour Assen)  bereid gevonden als organisator op te willen treden met ondersteuning vanuit het districtsbestuur.

 

Toelichting bestuur:

De kerngroep heeft jullie aanvraag voorzien van een positief advies en op 25 januari 2023 besproken met de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat het stichtingsbestuur het advies ongewijzigd heeft overgenomen en met veel plezier de gevraagde subsidie van € 10.000,- toekent.

wielerronde
Initiatiefnemer
Jurjen Rollingswier
Status
Goedgekeurd
Kerngebied
Nieuw-Buinen
Financiële bijdrage
10000