30 september: sluitingsdatum 3e kwartaal 2024

Op 30 september a.s. is de sluitingsdatum voor het derde kwartaal van dit jaar. Vanaf deze datum beoordelen de kerngroepen de aanvragen die de afgelopen periode zijn ingediend. Vanaf 1 oktober 2024 start een nieuwe periode.

Overig nieuws