Eerste bijdragen Gebiedsfonds Drentse Monden toegekend!

6 maart 2022 had burgemeester Jan Seton de primeur voor de gemeente Borger-Odoorn in het effectgebied van de windparken in de Drentse Monden. De oprichting van de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden was een feit. Het nieuwe 7 koppige bestuur kon onder leiding van onafhankelijke voorzitter Cor Kloen aan de slag. Datzelfde gold ook voor de kerngroepen die in de 7 geformeerde kernen de al snel binnenstromende aanvragen van een advies moesten voorzien.

Werkwijze

De sluitingsdatum voor de eerste ronde aanvragen was 30 juni. De weken daarna zijn de 7 kerngroepen, met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de kernen, druk bezig geweest met het bespreken en beoordelen van de aanvragen. Met behulp van een matrix, gebaseerd op de spelregels van het Gebiedsfonds, hebben ze een hulpmiddel om bij over-intekening tot een afgewogen keuze te kunnen komen. De projecten moeten in ieder geval een duidelijke bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid in de kernen van het effectgebied én voor iedereen in beginsel toegankelijk zijn.

Grote variatie in projecten

Het stichtingsbestuur zag een grote variatie aan projecten, voorzien van een advies van de kerngroepen, voorbij komen: Verduurzaming van sportvoorzieningen, speelvoorzieningen voor de jongste inwoners en verbindende activiteiten in een aantal kernen loopt er als rode draad doorheen. In totaal is dit kwartaal ruim € 184.000,- uitgekeerd. De meeste projectaanvragen zijn toegewezen, een 2-tal voldeed niet (volledig) aan de spelregels voor het Gebiedsfonds en zijn daarom afgewezen. Een aantal aanvragen is aangehouden omdat ze nog niet compleet waren. 

Voor de kernen ‘Valthermond, 2e Valthermond, Zandberg’ en ‘2e Exloërmond, Boermastreek’ betekent dit dat het jaarbudget in 1 keer uitgekeerd kon worden. Voor deze kernen kan in 2023 opnieuw een beroep gedaan worden op het fonds. De overige kernen hebben nog ruimte in hun budget voor dit jaar. In totaal is in 2022 ca. € 300.000,- beschikbaar.

De sluitingsdatum voor aanvragen voor de volgende beoordelingsronde is 30 september 2022.

Overig nieuws