Gebiedsfonds gaat van start

In het bijzijn van burgemeester Jan Seton is de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht, en is een eerste bestuur benoemd. Daarmee is het gebiedsfonds na een intensieve periode van voorbereiding officieel van start gegaan. Ook is deze nieuwe website gelanceerd waarop de werking van het fonds wordt uitgelegd en initiatiefnemers direct een aanvraag kunnen indienen. De komende 10 jaar storten de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn zo’n 3 miljoen euro in het fonds om lokale maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het fonds moet een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het effectgebied van de windparken in de gemeente Borger-Odoorn.

Spelregels

Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden werkt volgens spelregels die de afgelopen periode zijn opgesteld door een bewonersadviesgroep en die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. “Ik ben erg trots op het feit dat de spelregels van het fonds door bewoners van het gebied zelf zijn uitgewerkt”, aldus burgemeester Seton. “Het is altijd ons doel geweest om te komen tot een fonds van, voor en door de inwoners van het gebied, met de overheid op gepaste afstand. Ik ben blij dat dat op een zorgvuldige manier is gelukt.” De spelregels zorgen ervoor dat het geld in het gebiedsfonds de komende jaren zo goed mogelijk terechtkomt.

Bestuursleden

Het eerste stichtingsbestuur wordt gevormd door zeven inwoners die met elkaar de elf kernen in het effectgebied van het windpark vertegenwoordigen. De adviesgroep wordt voorgezeten door onafhankelijk voorzitter Cor Kloen uit Valthermond. De zeven bestuursleden worden in hun eigen kerngebied weer ondersteund door een kerngroep. De inwoners die deelnemen aan die kerngroepen hebben zich hier zelf voor aangemeld en vormen samen een zo breed mogelijke afspiegeling van de inwoners in het gebied. Alle benoemde bestuursleden waren eerder lid van de bewonersadviesgroep.

Overig nieuws