Laatste subsidies 2023 toegekend

2023 is alweer voorbij en de laatste aanvragen van 2023 voor subsidies uit het Gebiedsfonds Drentse Monden zijn vorige week behandeld. We kunnen terugkijken op een jaar met veel aanvragen. Zoveel dat een aantal kernen al in het eerste kwartaal van vorig jaar het hele budget voor 2023 kon toekennen. Dat geeft aan dat het Gebiedsfonds zeker in een behoefte voorziet. We hebben in 2023 weer hele mooie, duurzame projecten voorbij zien komen en ook kernen de verbinding tussen inwoners (terug) zien vinden door de organisatie van allerlei dorpsactiviteiten.

Op deze website zijn de spelregels voor het Gebiedsfonds te vinden. Het komt nog wel eens voor dat een aanvraag niet aan de spelregels voldoet en dus niet in behandeling genomen kan worden of meteen wordt afgewezen. Dat is jammer en kunnen indieners van aanvragen voorkomen door vooral deze spelregels goed door te nemen.

Een paar zaken om zeker rekening mee te houden voor (toekomstige) aanvragers:

  • Houdt de sluitingsdata in de gaten. Pas na afloop van ieder kwartaal worden de aanvragen door de kerngroepen beoordeeld. Zorg er dus voor dat je op tijd bent. Is je project of event pas eind dit jaar? Dien je aanvraag toch alvast in. Het kan maar zo dat het budget van jouw kern al in het eerste kwartaal volledig wordt toegekend en dit jaar verder geen aanvragen meer in behandeling genomen kunnen worden.
  • Aanvragers moeten gevestigd zijn en projecten worden uitgevoerd in een of meerdere de kernen van het effectgebied. Ben je een privé persoon en geen vereniging of stichting? Neem dan bijvoorbeeld contact op met een vereniging voor dorpsbelangen in jouw kern. Mogelijk kunnen zij je projectaanvraag overnemen. Het Gebiedsfonds verstrekt nl. geen subsidies aan particulieren.
  • Het Gebiedsfonds neemt de rol van de overheid niet over. Dat wil zeggen: projecten die feitelijk taak zijn van de gemeente of de provincie komen niet voor subsidie in aanmerking. Twijfel je of dat voor jouw project het geval is? Neem dan altijd contact op met een van de kerngroepleden in jouw kern. Zij kunnen je altijd verder helpen of doorverwijzen.

Voor alle duidelijkheid: Voldoet een aanvraag aan de spelregels en geeft een kerngroep een onderbouwd, positief advies? Dan neemt het bestuur van het Gebiedsfonds dat advies graag over.

De eerste aanvragen voor 2024 zijn alweer binnen gekomen. Indienen kan nog t/m 31 maart 2024 waarna de kerngroepen de projecten van het eerste kwartaal weer gaan beoordelen.

Overig nieuws