Tweede ronde subsidies Gebiedsfonds Drentse Monden toegekend!

26 oktober zat het stichtingsbestuur van Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden voor de 2e keer om de tafel om de subsidieaanvragen van het 3e kwartaal te beoordelen. Deze keer kon het bestuur ruim € 243.000,- euro toekennen. Een ongekend hoog bedrag in het korte bestaan van de stichting.

Hoe zit het ook alweer?

De komende 10 jaar storten de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn zo’n 3 miljoen euro in het fonds om lokale maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Jaarlijks komt 1/10 deel van het totale bedrag beschikbaar voor de kernen. Het fonds moet een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het effectgebied van de windparken in de gemeente Borger-Odoorn. Om de verdeling van de gelden volgens lokaal opgestelde spelregels te stroomlijnen is de stichting Gebiedsfonds Drentse Monden opgericht. Binnen onze gemeente zijn 7 kerngroepen vastgesteld. De kerngroepen beoordelen de binnengekomen aanvragen uit hun kern door ze te toetsen aan de spelregels van het Gebiedsfonds en leggen deze met een advies voor aan het stichtingsbestuur.

Werkwijze

De sluitingsdatum voor de tweede ronde aanvragen was 30 september. De weken daarna zijn de kerngroepen, met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de kernen, druk bezig geweest met het bespreken en beoordelen van de aanvragen. Met behulp van een matrix, gebaseerd op de spelregels van het Gebiedsfonds, hebben ze een hulpmiddel om tot een afgewogen keuze te kunnen komen. De projecten moeten in ieder geval een duidelijke bijdrage leveren aan het versterken van de leefbaarheid in de kernen van het effectgebied én voor iedereen in beginsel toegankelijk zijn.

Grote variatie in projecten

Het stichtingsbestuur heeft weer een boeiende variatie aan projecten, voorzien van een advies van de kerngroepen, voorbij komen: Verduurzaming van sportvoorzieningen, sport- en spelvoorzieningen en verbindende activiteiten in een aantal kernen vormden ook deze keer de hoofdmoot. In totaal is dit kwartaal ruim € 243.000,- toegezegd. Uniek daarin is toch wel de multifunctionele schaats- en skeelerbaan die de kern Drouwenerveen van plan is aan te leggen. Daarmee wordt het hele budget van deze kern voor de komende 10 jaar met instemming van alle inwoners hiervoor gebruikt. Een mooi voorbeeld waar echt een heel dorp achter een project staat én zo maatwerk gecreëerd kan worden, waarbij medewerking van de overheid cruciaal is.

Drie projectaanvragen zijn toegewezen, een voldeed nog niet aan de spelregels voor het Gebiedsfonds en wordt opnieuw ingediend. Een tweetal aanvragen is afgewezen omdat ze niet voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds. Op de site is een overzicht van alle aanvragen terug te vinden.

Voor de kernen ‘Valthermond, 2e Valthermond, Zandberg’ ‘2e Exloërmond, Boermastreek’ en ‘Drouwenerveen’ betekent dit dat het jaarbudget voor 2022 volledig toegekend is. Voor de eerste twee kernen kan in 2023 opnieuw een beroep gedaan worden op het fonds. Aanvragen kunnen al wel ingestuurd worden, maar worden pas na afloop van het eerste kwartaal in 2023 van een advies voorzien. De overige kernen hebben nog ruimte in hun budget voor dit jaar. In totaal is in 2022 ca. € 300.000,- beschikbaar.

Een tweede fonds? We merken dat er soms wat verwarring is over het Gebiedsfonds waar we nu mee werken. Vanuit de windparken zelf wordt ook gesproken over een gebiedsfonds. Dat fonds betreft voor de gemeente Borger-Odoorn en deels Stadskanaal de gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit de windparken zelf op basis van opgewekt MWh stroom per jaar. Vertegenwoordigers van de windparken zijn op dit moment in gesprek met een bewonersadviesgroep vanuit de 8 kernen (7 + Stadskanaal) over de besteding van deze toekomstige geldstroom. Dat staat dus op dit moment nog volledig los van de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden. Zodra bekend is hoe het nieuwe fonds eruit gaat zien en binnen welke ‘spelregels’ daarvoor aanvragen ingediend kunnen gaan worden, worden de kernen daarover geïnformeerd. Houd daarvoor ook de site www.drentsemondenoostermoer.nl van de windparken zelf in de gaten.

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met vz. Cor Kloen, tel. 06 54311833

Overig nieuws