Verenigingen en stichtingen van de 7 kernen in het effectgebied van de windparken in de gemeente Borger-Odoorn weten het Gebiedsfonds steeds beter te vinden

Op 1 april sloot de inzendtermijn voor het eerste kwartaal van 2023. Het totale budget voor projecten die voldoen aan de spelregels van het Gebiedsfonds bedraagt ook dit jaar ongeveer 3 ton. Sommige kernen hadden nog budget over van vorig jaar, dat dit jaar bij hun budget opgeteld is. In andere kernen zijn er meer aanvragen dan budget, waardoor helaas sommige initiatieven achter het net vissen.

Om tot een zo objectief mogelijke verdeling van de budgetten in de kerngroepen te komen, kunnen kerngroepen gebruik maken van een matrix, gebaseerd op de spelregels van het Gebiedsfonds. Voor iedere spelregel kan een aanvraag punten scoren, afhankelijk van de mate van het voldoen aan die specifieke spelregel. Op deze manier kunnen kerngroepen bij meer aanvragen dan beschikbaar budget een goed onderbouwde keuze maken voor de toekenning van subsidies. De adviezen van de kerngroepen heeft het stichtingsbestuur eind april besproken, waarna de besluiten zijn gecommuniceerd met de indieners van de subsidie aanvragen.

Soms voldoet een aanvraag nog niet aan alle spelregels en is daarmee (nog) niet beslisrijp. Wanneer het gaat om vinden van aanvullende financiering, verder onderbouwen met offertes of bijvoorbeeld toevoegen van een vergunningenoverzicht, kan het Gebiedsfonds alvast een bedrag voor dit initiatief reserveren. Het moet dan wel duidelijk zijn dat mét deze aanvullende informatie, een aanvraag met kennis van dat moment, kan gaan voldoen aan alle spelregels. Is dat niet het geval, dan wijst het Gebiedsfonds zo’n aanvraag af en geeft zo mogelijk tips en/of adviezen hoe deze opnieuw ingediend kan worden.

Soms trekken indieners een aanvraag terug omdat er ineens sprake is van een gewijzigde (planologische) situatie. Dat hebben we afgelopen periode gezien met aanvragen voor speeltoestellen op schoolpleinen waar tijdens het aanvraagproces sprake is van toekomstige nieuwbouw. Het is dus altijd goed om de kerngroepen of het stichtingsbestuur mee te nemen in (onverwachte) toekomstige ontwikkelingen die de subsidieaanvraag beïnvloeden.

Voor subsidieaanvragen met een investering aan of op openbare ruimte, is het goed om altijd vooraf contact op te nemen met de gemeente in de persoon van Wietze van der Harst. Met het motto ‘samen weet je meer’ kan Wietze (laten) ondersteunen met zaken rondom vergunningen of aanvullende subsidieverstrekkers/financiers. Kun je als stichting of vereniging zelf de BTW niet verrekenen én vindt je initiatief plaats in die openbare ruimte, ga dan zeker in gesprek. Mogelijk kan de gemeente in plaats van de vereniging of stichting opdracht voor de investering geven en de BTW wel terugvorderen van de fiscus. Zo blijft er uiteindelijk meer geld beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de kernen versterken.

Nog wat cijfers:

Het eerste kwartaal heeft het Gebiedsfonds € 186.300,- uitgekeerd, en € 67.000,- afgewezen. De kernen Valthermond/Zandberg/2e Valthermond en Buinerveen/NB-W hebben hun jaarbudget volledig gebruikt. Deze kernen behandelen dit jaar geen aanvragen meer. Voor de andere kernen is nog budget beschikbaar.

Overig nieuws