Aanvragen voor subsidies blijven binnenkomen

papier

Eind juli heeft het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden € 38.966,- toegezegd aan diverse projecten in de verschillende kernen.

Opvallend deze keer is het grote aantal projecten dat (nog) niet aan de spelregels van het gebiedsfonds voldoet. Vanuit de verschillende kerngroepen langs deze weg een dringende oproep aan de indieners van aanvragen om vooraf zelf ook goed te toetsen in hoeverre de in te dienen aanvraag hieraan voldoet. We zien nu projecten die soms nog een onzeker vergunningstraject in moeten. Subsidies worden pas toegekend, wanneer de nodige vergunningen aanwezig zijn. Dit kwartaal hebben we voor € 31.733 euro aan aanvragen af moeten wijzen.

Werk samen. Investeringen op grond in eigendom van de gemeente Borger-Odoorn kunnen alleen in samenspraak met de gemeente ingediend worden. Neem altijd op tijd contact op met Wietze van der Harst van onze gemeente om niet alleen de nodige vergunningen te bespreken, maar ook te kijken of er gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om Btw te verrekenen. De uiteindelijke facturen moeten dan op naam van de gemeente staan en de opdracht zal dus ook via de gemeente verstrekt moeten worden. De kerngroepen zullen hier altijd naar vragen, voor ze de aanvraag van een advies voor goedkeuring aan het bestuur van de stichting voor kunnen leggen. Dit kwartaal hebben we daarom voor € 147.500,- aan aanvragen aan moeten houden. Deze komen een volgende periode terug wanneer ze wel aan de criteria voldoen.

Sparren. Kerngroepen en stichtingsbestuur krijgen steeds meer ervaring in het vooraf adviseren, bespreken, beoordelen en besluiten over subsidieaanvragen. Maak vooral ook gebruik van de mogelijkheden om voor het indienen van een projectaanvraag te sparren met kerngroepleden in jullie kern. Zij kunnen aanvragers zo nodig ook doorverwijzen naar andere instanties voor advies/aanvullende subsidies. Dat maakt soms de kans op een positief besluit op de aanvraag een stuk groter na een kleine aanpassing.

Startsubsidie. Zorg er altijd voor dat je als aanvrager aan kunt tonen dat de gevraagde subsidie écht een startsubsidie is en dat jullie project daarna zelfstandig door kan gaan. Maak vooral ook gebruik van andere subsidieverstrekkers in je totale begroting. Daarmee maak je met elkaar het uiteindelijke aantal realiseerbare projecten in je kern groter.

Tot 30 september 2023 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor het derde kwartaal van 2023.

Overig nieuws